Wereldgericht onderwijzen – Biesta in de praktijk

Eidhof, Janssens en Ris – Helder verhaal over abstracte begrippen van Gert Biesta.

Ben je als leraar of schoolleider benieuwd naar manieren om na te denken over jouw pedagogische opdracht en hoe je deze kunt vormgeven? Wereldgericht onderwijzen. Biesta in de praktijk laat op concrete wijze zien hoe je aan de slag kunt gaan met wereldgericht onderwijzen. Onderwijs dat vorm krijgt vanuit wat onderwijspedagoog Gert Biesta de subjectificatiefunctie noemt. De auteurs brengen met dit boek de dialoog op gang tussen de onderwijspraktijk en het werk van Biesta.

De eerste helft van het boek biedt een helder beeld van Biesta’s zorgen, de ‘drieslag’ van onderwijs (kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) en zijn pedagogische intenties. In de tweede helft vind je interessante voorbeelden van wereldgericht onderwijs in verschillende praktijken, in primair en voortgezet onderwijs en bij lerarenopleidingen. De voorbeelden zijn niet zozeer gebaseerd op Biesta’s werk, maar er wel mee in lijn. Wereldgericht onderwijzen komt tot leven aan de hand van de begrippen onderbreken, vertragen en ondersteunen, de relatie tussen pedagogiek en didactiek en via een thema als praktische wijsheid.

Scroll naar boven