niet alle dwalers zijn verdwaald

Ik hou van dwalen. Van het niet-weten, twijfelen en onderzoek doen vanuit meerdere perspectieven.
Daarbij zorgt mijn stellige vertrouwen in een stip op de horizon ervoor dat ik niet verdwaal.
Dwalenderwijs ga ik op zoek naar het ‘waartoe’. Waarbij de weg het doel is, in plaats van het
middel.

Dwalenderwijs neem ik een hoop bagage met mij mee. Ruim 25 jaar ervaring als leidinggevende,
kwaliteitsmanager en curriculumontwikkelaar in het onderwijs: van basisschool tot hbo. Vijf jaar
zelfstandig ondernemerschap. En mijn natuurlijke, bevragende houding, ondersteund door
wetenschap, literatuur en filosofie.

Ik ben een denker, een doener én een verbinder. Het liefst ga ik samen met anderen op weg: leren,
onderzoeken en innoveren. Daarbij vind ik het belangrijk om goed te luisteren en elkaar écht te
verstaan. Onafhankelijk denken, logische verbanden leggen en dingen terugbrengen tot de essentie
zijn mijn sterke kanten. In combinatie met een originele en creatieve blik brengt dat
verbeeldingskracht, waaraan ik zelf sterk geloof als middel om verder te komen.

Met mijn persoonlijke eigenschappen wil ik jou inspireren, prikkelen en aanzetten tot dwalen. Weet
jij het antwoord al? Dan heb je niks bij mij te zoeken. Maar heb je het lef om los te laten en op pad
te gaan? Dan help ik je om jouw ambities binnen het onderwijs te vinden en te vertalen naar een
visie. Want ik weet het ook niet. Maar laten we samen kijken!

Luc is een visionair, denkt buiten de kaders en heeft vaak een interessante andere kijk op dingen. Hij heeft een goed moreel kompas gebaseerd op zijn kennis van de filosofie. Luc vindt vragen belangrijk dan antwoorden.

Joke Tillemans

voorzitter College van Bestuur van Kiem Onderwijs en Opvang

Luc laat je nadenken over het onderwijs door prikkelende vragen te stellen. Wat doen we en waarom doen we dat al jaren zo? Hij laat je anders kijken en geeft heldere taal om als team samen te werken aan beter onderwijs.

Henri van Bethlehem

teamleider Expeditie van het Titus Brandsmalyceum

Scroll naar boven