Stil de tijd – Pleidooi voor een langzame toekomst

Joke Hermsen – Een andere interessante kijk op tijd. “Als de verveling je bezoekt, ga er dan in onder. Verdrink erin, ga tot op de bodem.“ (p.29).

Geen tijd hebben – dat is een van de fundamentele ervaringen van onze tijd. In dit veelgeprezen en intussen ook veelgelezen boek neemt Joke J. Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch en Peter Sloterdijk ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij verkent het belang van rust, verveling, aandacht en wachten; ervaringen die sinds de Oudheid als belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar in het huidige economische tijdsgewricht nog weinig waardering krijgen.

https://www.jokehermsen.nl/html/boeken/Stil_de_tijd.html

Scroll naar boven