Wereldgericht Onderwijs

[MET PODCAST]

Gert Biesta – “… door in te zien dat de vraag van het subject-zijn van de leerling de echte basis van het onderwijs is en niet slechts een toetje. “ (p. 26)

Onderwijs is niet alleen bedoeld om leerlingen toe te rusten met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om zich staande te kunnen houden in de wereld. De wereld is ook de plaats waar ons menselijk bestaan zich afspeelt en waar kinderen en jongeren voor de uitdaging staan om hun eigen leven te leiden. Daarom zou onderwijs niet kindgericht, leerstofgericht of toekomstgericht moeten zijn, maar dient het altijd te werken vanuit een wereldgerichte oriëntatie.

Scroll naar boven