De school van je leven

[MET PODCAST] Ludo Heylen – “Het belang van de kindertijd ligt in de kindertijd en niet bij de volwassene die eruit voortkomt als een economisch product.” (p.10)

De huidige maatschappelijke contact vraagt onderwijsmensen die in beweging blijven. Leraren die samen zoeken, ontdekken, problemen aanpakken, oplossingen verkennen. (p.97).

Kinderen en jongeren beschouwen we steeds meer als een investering die economisch moet renderen: op school moeten ze vooral een diploma halen zodat ze later hun rol opnemen in de samenleving. Toch zijn het, meer dan de cijfers op hun rapport, vooral de ervaringen die kinderen en jongeren in hun vroege leven opdoen en de relaties die ze aangaan die hen voor de rest van hun bestaan bepalen.

De school van je leven geeft aan de hand van 12 lessen een brede kijk op lesgeven en opvoeden. Het gaat in tegen een te meetbare en te gecontroleerde pedagogische blik, en biedt een overtuigd pleidooi om het belang van het kind-zijn in de kindertijd zelf te plaatsen. Niet bij de volwassene die ze later moeten worden.

Dit boek toont hoe je het ‘echte’ leven thuis en op school binnentrekt, en op welke manier je handelt in functie van kinderen en jongeren. Met als ultieme doel: ze niet zomaar leren hoe je je staande houdt op school, maar wel in het leven zelf.

Scroll naar boven